Post-doc position in REA-NET ASPERA II [Polish]         * CANDIDATE SELECTED *

Zespół prof. M. Wójcika poszukuje
doktoranta lub młodego doktora,
który zatrudniony zostałby na okres 2 lat w ramach projektu
ISOTTA (Europejski program REA-NET ASPERA II)

Celem projektu ISOTTA (ISOTope Trace Analysis) jest stworzenie warunków umożliwiających pozyskiwanie na dużą skalę (masa ok. 1 tony) izotopowo wzbogacanych materiałów dla nowej generacji eksperymentów poszukujących podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta. W ramach realizowanych zadań rozwijane będą innowacyjne metody badania tych materiałów, takie jak niskotłowa spektrometria promieniowania gamma, a także wielkopowierzchniowa spektrometria promieniowania alfa z wykorzystaniem detektorów gazowych. Planuje się testowanie w/w detektorów w laboratorium podziemnym SUNLAB w ZG Polkowice-Sieroszowice. Zostaną również wykonane pomiary naturalnego tła promieniowania i konieczne symulacje komputerowe dla powstającego laboratorium SUNLAB.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w ramach Europejskiego programu ERA-NET ASPERA II. W skład konsorcjum wchodzą: Francja (CNRS Orsay, Univ. Paris-Sud, CNRS Bordeaux); Włochy (INFN Milano, INFN Roma, Univ. La Sapienza Roma); Polska (IFJ PAN Kraków, Uniwersytet Śląski Katowice, IPJ Łódź, Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński Kraków).

Kontakt: Prof. M. Wójcik
Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej
IF UJ, pok. 108D
Email: ufwojcik@if.uj.edu.pl
Tel.: 012 663-57-15
www: http://zdfk.if.uj.edu.pl/

 

Tags: