Job offers: Post-Doc, PhD student, student, technician

In the frame of the project “Radio-pure materials and technologies for science and society” financed by the Foundation for Polish Science (TEAM Programme) we offer two PostDoc, two PhD Students, two Students and a half-time technician positions as described below.

PostDoc Positions:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Key responsibilities: Design and construction of ultra-sensitive radiation detectors with integrated electronics  based on radio-pure materials

Profile of candidates/requirements:

 1. PhD in Physics (preferred nuclear physics) obtained after 2012
 2. Documented experience in experimental work with detectors of ionization\EM radiation, data analysis and MC simulations
 3. Fluent English

Required documents:

 1. Cover letter
 2. CV with the list of publications
 3. Scan of the PhD diploma
 4. Contact for two persons, who could provide recommendations

Job type: Employment contract (100%  FTE)

Salary: c.a. 8 500 PLN/month net

Maximum  period of contract: 3 years

Position starts on: 01.04.2017

Please submit the documents to grzegorz.zuzel@uj.edu.pl until 15.03.2017.

Received applications will be reviewed by a recruitment commission consisting of the PI and at lest one senior scientist. Taking into account the candidates’ qualifications and the project requirements, selected applicants will be invited (e-mail/phone) to the interview. It will take place at the Institute of Physics, Jagiellonian University (Lojasiewicza 11, 30-348 Krakow, Poland). In special cases the interview can be conducted by means of a computer video-conference (skype).  The interview dates will be set individually, but they shall take place between 20. and 24. of March.

In case of further questions, please contact:  grzegorz.zuzel@uj.edu.pl

Please include in your application: “I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.”

 

PhD Student Positions:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Key responsibilities: Development of low-background experimental techniques: purification of argon gas form residual radioactive contaminants, ultra-low background large-surface alpha spectroscopy, pulse shape analysis for radiation detectors

Profile of candidates/requirements:

 1. M.Sc. in Physics (preferred nuclear physics/particle physics)
 2. Documented experience in experimental work with radiation detectors, data analysis and MC simulations
 3. Very good English
 4. Motivation for experimental work

Required documents:

 1. Cover letter with CV
 2. Copy of the M.Sc. thesis
 3. Contact details of the scientific supervisor and, if available, of other personal referees

Job type: Stipend

Salary: 4 500 PLN/month

Maximum  period of contract: 3 years

Position starts on: 01.04.2017

Please submit the documents to grzegorz.zuzel@uj.edu.pl until 15.03.2017.

Received applications will be reviewed by a recruitment commission consisting of the PI and at lest one senior scientist. Taking into account the candidates’ qualifications and the project requirements, selected applicants will be invited (e-mail/phone) to the interview. It will take place at the Institute of Physics, Jagiellonian University (Lojasiewicza 11, 30-348 Krakow, Poland). In special cases the interview can be conducted by means of a computer video-conference (skype).  The interview dates will be set individually, but they shall take place between 20. and 24. of March.

In case of further questions, please contact:  grzegorz.zuzel@uj.edu.pl

Please include in your application: “I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.”

 

 

Oferta dla studentów:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zadania badawcze: Wysokoczuła spektroskopia gamma, ultra-niskotłowa spektroskopia alfa, badania emanacji radonu

Wymagania wobec kandydatów:

 1. Pierwszy rok studiów II. stopnia (fizyka lub dziedzina pokrewna)
 2. Znajomość technik eksperymentalnych w zakresie detekcji promieniowania jonizującego
 3. Dobra znajomość języka angielskiego
 4. Umiejętność szybkiego uczenia się

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i życiorys
 2. Kopia pracy licencjackiej
 3. Dane kontaktowe opiekuna naukowego

Sposób wynagradzania : Stypendium

Wynagrodzenie: 2 500 PLN/miesiąc

Okres zatrudnienia: 16 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 01.03.2017

Prosimy przsłać dokumenty do grzegorz.zuzel@uj.edu.pl do 24.02.2017.

Przesłane podania będą oceniane przez komisję rekrutacyjną składającą się z koordynatora projektu i conajmniej jednego doświadczonego naukowca. Wyniki rekrytacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej wraz z powiadomieniem pocztą e-mail-owa kandydatów.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: grzegorz.zuzel@uj.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

 

 

Pracownik techniczny 

  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

W związku z realizacją projektu pt. „Radio-pure materials and technologies for science and society” (program TEAM), finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej zatrudnimy na ½ etatu na okres 3 lat pracownika technicznego.

 

 Przewidziane do realizacji zadania:

-          wsparcie w obsłudze posiadanej w ZDFK specjalistycznej aparatury,

-          wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu pomiarów śladowych ,

-          wsparcie w budowie i testach specjalistycznych układów detekcyjnych i elektronicznych

Wymagania stawiane kandydatom:

-          doświadczenie w pracy z systemami wysokiej próżni,

-          doświadczenie w pracy detektorami promieniowania jonizującego,

-          doświadczenie w projektowaniu, budowie i programowaniu układów elektronicznych,

Zgłoszenia wraz z CV kandydata prosimy przesłać do 22.02.2017 na adres: grzegorz.zuzel@uj.edu.pl.

Pytania prosimy kierować do: grzegorz.zuzel@uj.edu.pl

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)”.