Oferta zatrudnienia – DoktorantZespół prof. M. Wójcika poszukuje magistra fizyki, który zatrudniony zostałby jako doktorant w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
ncn


Celem realizowanego projektu jest opracowanie nowatorskich metod badawczych, które wykorzystane zostaną w eksperymentach nowej generacji poszukujących procesów jądrowych spoza Modelu Standardowego – oddziaływań cząstek ciemnej zimnej materii (tzw. WIMPs-ów) w eksperymencie DARKSIDE. Ich odkrycie miałoby ogromne znaczenie dla współczesnej fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki i kosmologii i pozwoliłoby m.in. na określenie natury ciemnej materii.

Eksperyment DARKSIDE prowadzony jest w laboratorium podziemnym w Gran Sasso we Włoszech z udziałem fizyków z Zakładu Doświadczalnej Fizyki Komputerowej (ZDFK) z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zatrudniony kandydat realizować może zadania związane z:
• badaniem adsorpcji kryptonu z gazowego argonu dla różnych adsorbentów i dla zmiennych warunków (w funkcji temperatury). Wyniki pomiarów powinny zostać opisane opracowanym modelem adsorpcji,
• badaniem emanacji pojedynczych atomów radonu 220Rn i 222Rn z podzespołów detektora DARKSIDE z wykorzystaniem unikatowej aparatury, którą dysponuje ZDFK,
• badaniem zachowania się izotopu 210Po na powierzchniach metali z wykorzystaniem wielkopowierzchniowego ultra-czułego spektrometru alfa.

Okres zatrudnienia obejmuje 2 lata z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok.

Od kandydatów oczekujemy dobrej znajomości technik eksperymentalnych z zakresu fizyki jądrowej (lub dziedzin pokrewnych), umiejętności programowania (głównie C/C++) oraz posługiwania się pakietami oprogramowania naukowego.

W ramach grantu przewidziano wyjazdy naukowe do wiodących ośrodków badawczych (m.in. Gran Sasso National Laboratory, Princeton University). W projekcie przewidziane są również środki na pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych konferencjach.

Podanie wraz z listem motywacyjnym, życiorysem, listą publikacji oraz danymi osoby mogącej zarekomendować kandydata, należy przesłać drogą elektroniczną do 31.08.2016 na adres ufwojcik@uj.edu.pl.

Kontakt: Prof. dr hab. Marcin Wójcik
Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
Email: ufwojcik@uj.edu.pl
Tel.: 012 664-48-65
www: http://zdfk.if.uj.edu.pl/