Granty zakończone


„Studium zaawansowanych technik produkcji, oczyszczania i radiochemicznej analizy izotopowo wzbogaconych źródeł, wykorzystywanych w badaniu podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta”

Projet Nr K/PMN/000058. Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany ERA-NETASPERA-2, objęty umową Nr ERA-NETASPERA/03/11 z dn. 15.03.2012, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Uniwersytetem Jagiellońskim jako Współrealizującym Wykonawcą.

Program ERA-NETASPERA-2

koordynator prac grupy IF UJ: prof. dr hab. Marcin Wójcik


„Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta 76Ge w eksperymencie GERDA. Analiza danych oraz badanie nowych technik redukcji tła z wykorzystaniem scyntylacji ciekłego argonu w projekcie LArGe”

Projekt Nr K/PMN/000051, objęty umową nr UMO-2011/01/M/ST2/00755 z dn. 07.12.2011, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Program HARMONIA

Okres realizacji: 2011 – 2014

kierownik projektu: dr Grzegorz Zuzel


„Silent: Low background and low noise techniques for double beta decays physics”

Projet Nr K/PMN/000050. Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany ERA-NETASPERA-2, objęty umową Nr ERA-NET-ASPERA/04/11 z dn. 28.10.2011, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Uniwersytetem Jagiellońskim.

Program ERA-NETASPERA-2

Okres realizacji: 2011 – 2014

kierownik projektu: dr Grzegorz Zuzel


„Ocena zmienności powierzchni występowania burz nad obszarem Polski na tle Europy w latach 1980-2009”

Projekt Nr N N306 039040, objęty umową nr 0390/B/P01/2011/40 z dn. 2011-05-16, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Typ wniosku: Wniosek o finansowanie projektu badawczego – własny

Program OPUS

Okres realizacji: 2011 – 2012

kierownik projektu: dr Zenon Nieckarz