Granty bieżące

„Badanie możliwości pomiaru neutrin słonecznych typu CNO w eksperymencie BOREXINO”

Projekt objęty umową 2017/26/M/ST2/00915 z dn. 08.05.2018, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Jagiellońskim.
Program HARMONIA 9
Okres realizacji: 2018 – 2021
kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Wójcik


„Radio-pure materials and technologies for science and society”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Program TEAM
Okres realizacji: 2017 – 2020
kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Zuzel


„Oscylacyjny spektrometr neutronów ultra-zimnych”

Narodowe Centrum Nauki, program SONATA
Okres realizacji: 2017 – 2020
kierownik projektu: dr Dagmara Rozpędzik


„Searches for neutrinoless double beta decay of the 76Ge isotope”

Narodowe Centrum Nauki, program OPUS
Okres realizacji: 2017 – 2020
kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Zuzel


„Pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu w Instytucie Paula Scherrera”

Projekt objęty umową 2015/18/M/ST2/00056 z dn. 11.04.2016, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Jagiellońskim.
Program HARMONIA 7
Okres realizacji: 2016 – 2019
kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz Bodek


„Ultraczuły spektrometr gamma”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowanie dużej infrastruktury badawczej.
Okres realizacji: 2018 – 2019
kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Zuzel


„Poszukiwanie bezpośrednich oddziaływań cząstek ciemnej zimnej materii”

Projekt Nr K/PBO/000364, objęty umową UMO-2014/15/B/ST2/02561 z dn. 05.08.2015, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Jagiellońskim.
Program OPUS 8
Okres realizacji: 2015 – 2018
kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Wójcik


„Budowa prototypu urządzenia do kalibracji sieci sensorów,
przystosowanych do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego (PM) w powietrzu
atmosferycznym oraz wybranych parametrów meteorologicznych”

Źródło finansowania: Ze środków projektu „Inkubator Innowacyjności +”
dla Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego .
Okres realizacji: 01.09.2017 r.- 31.10.2018 r.
kierownik projektu: dr hab. Zenon Nieckarz


„Monitorowanie stężenia pyłu zawieszonego na terenie Gminy Skawina”

Źródło finansowania: Umowa o wykonanie prac badawczych nr 605/2018
Okres realizacji: IV -XII 2018 r.
kierownik projektu: dr hab. Zenon Nieckarz


„Monitorowanie stężenia pyłu zawieszonego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

Źródło finansowania: Umowa o wykonanie prac badawczych nr 1377/2018
Okres realizacji: IX -XII 2018 r.
kierownik projektu: dr hab. Zenon Nieckarz


„Techniques and tools for next generation experiments looking for rare nuclear processes”

Projekt Nr K/PBD/000050, objęty umową nr UMO-2012/05/E/ST2/02333 z dn. 13.02.2013, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Program SONATA-BIS
Okres realizacji: 2013 – 2018
kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Zuzel