Granty bieżące

„Poszukiwanie bezpośrednich oddziaływań cząstek ciemnej zimnej materii”

Projekt Nr K/PBO/000364, objęty umową UMO-2014/15/B/ST2/02561 z dn. 05.08.2015, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Program OPUS

Okres realizacji: 2015 –

kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Wójcik


„​The search for sterile neutrinos and non-standard electroweak interactions in SOX project”

Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Program SONATA BIS

Okres realizacji: 2014 – 2017

kierownik projektu: dr Marcin Misiaszek


„Techniki doświadczalne dla przyszłych eksperymentów poszukujących rzadkich procesów jądrowych”

Projekt Nr K/PBD/000050, objęty umową nr UMO-2012/05/E/ST2/02333 z dn. 13.22.2013, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Program SONATA-BIS

Okres realizacji: 2013 –

kierownik projektu: dr Grzegorz Zuzel


„Pomiary strumieni niskoenergetycznych neutrin w eksperymencie BOREXINO”

Projekt Nr K/PMN/000069, objęty umową UMO-2012/06/M/ST2/00426 z dn. 28.03.2013, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Program HARMONIA

Okres realizacji: 2013 – 2016

kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Wójcik