2016: Sympozjum Doktoranckie Warszawa-Fizyka-Kraków

Sympozjum Doktoranckie Warszawa-Fizyka-Kraków
Polska, Kraków, 4 – 5 Marca 2016

Talk:
Krzysztof Panas: Background suppression in GERDA experiment

http://chaos.if.uj.edu.pl/~kuba/KWK/?sympozjum-doktoranckie,8