Pomiary emanacji radonu

Komory do badań emanacji 222Rn i 220Rn

System komór emanacyjnych został wykonany przez firmę PREVAC na podstawie projektu wykonanego w ZDFK. Składa się on z dwóch komór (objętość 50 L i 250 L) wykonanych w reżimie ultra-wysokiej próżni, umożliwiających badanie odpowiednio dużych próbek. Komory wyposażone są w pełni automatyczny system pompujący. Ponadto posiadają system grzewczy, pozwalający badać emanację radonu od temperatur pokojowych do 150 °C (stabilność na poziomie 1 °C). Do detekcji emanowanego z próbek radonu wykorzystano detektor kriogeniczny, który także jest oryginalną i unikatową konstrukcją powstałą w ZDFK.

Cały system wykonany jest ze stali nierdzewnej, a wszystkie wewnętrzne powierzchnie zostały elektro-polerowane. Dzięki temu, oraz dzięki konstrukcji minimalizującej długości spawów, system charakteryzuje się niezwykle niskim biegiem własnym, pozwalającym ba obserwację pojedynczych atomów 222Rn. Dzięki zastosowaniu detektora kriogenicznego możliwa jest obserwacja emanacji w czasie rzeczywistym oraz rejestracja krótkożyciowego izotopu 220Rn. Obserwacja emanacji nawet pojedynczych atomów Rn w czasie rzeczywistym, możliwość rejestracji emanowanego 220Rn oraz badanie emanacji w funkcji temperatury stanowią o unikatowości posiadanego urządzenia, które nie ma odpowiednika na świecie i pozwala badać emisję radonu na niespotykanym dotychczas poziomie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA