Laboratorium spektrometrii beta

Niskotłowy spektrometr beta

beta_1
Parametry pomiaru:

  • Geometria pomiaru 4π lub 2π
  • Detektory pomiarowe: 2 detektory typu Si(Li) o średnicy 50 mm pracujące w antykoincydencji
  • Detektory osłony mionowej: 2 detektory gazowe o wymiarach 600 mm × 600 mm i 745 mm × 745 mm
  • Ciągły przepływ gazu P-10.

Tło:

  • Osłona bierna wielowarstwowa: miedź elektrolityczna i ołów niskoaktywny, Pb-210 < 2 Bq/kg
  • Elektroniczna osłona antyzakłóceniowa detektorów półprzewodnikowych.

Tło mierzone w oknie energetycznym dla cząstek beta:

  • 2π – 0.14 cpm (zliczeń na minutę)
  • 4π – 0.25 cpm.

Odpowiedź systemu detekcyjnego na cząstki beta np. Bi-210:

  • 2π – 0.0124 cpm/(Bq/kg)
  • 4π – 0.0235 cpm/(Bq/kg).

Schemat układu pomiarowego (odpowiedzi na impuls tła oraz mierzonego sygnału):
beta_veto

beta_impuls

Wielkopowierzchniowy spektrometr alfa-beta

Kolejnym spektrometrem beta, którym dysponuje ZDFK, jest spektrometr oparty o detektory gazowe z cienkim okienkiem, w którym badane może być jednocześnie (niezależnie) 5 próbek, z czego 4 o średnicy 57 mm i jedna o średnicy 127 mm. Spektrometr ten wyposażony jest we wbudowane veta mionowe i charakteryzuje się bardzo niskim tłem własnym.

Omawiane urządzenie jest dostępne komercyjnie (Canberra System LB-4200 z modułami LB42-F2 i LB42-F5), jednak spektrometr z modułem LB42-F5 (detektor o średnicy 127 mm) jest jednym z nielicznych w Europie i pozwala na badania aktywności powierzchniowej alfa i beta oraz aktywność beta z tzw. grubych źródeł.

alfa_beta_1

alfa_beta_2