Laboratorium spektroskopii gamma

Spektrometr gamma

Posiadany spektrometr gamma został zbudowany we współpracy z firmą Detector Systems GmbH z Niemiec. Jest on oparty o duży (45 % wydajności względnej) kryształ germanowy wysokiej czystości (HPGe) typu n z dedykowanymi wewnętrznymi osłonami wykonanymi z ołowiu o bardzo niskiej zawartości 210Pb.

Detektor z kriostatem zamontowany jest w masywnej osłonie ołowianej wyposażonej w aktywne veto mionowe (detektor gazowy). Osłona pasywna (ołów o zawartości 210Pb poniżej 3 Bq/kg) i aktywna (detektory gazowe otaczające system z trzech stron) zostały zaprojektowane i wykonane pod kierunkiem członków zespołu badawczego z ZDFK.

Opisany spektrometr gamma jest najczulszy w kraju, biorąc pod uwagę pomiary izotopów z łańcuchów U/Th, oraz jednym z najczulszych na świecie pod kątem rejestracji 210Pb.

gamma_1