Ogłoszenie dotyczące zatrudnienia pracownika pomocniczego w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej

Ogłoszenie

dotyczące zatrudnienia pracownika pomocniczego w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej w związku z realizacją projektu pt. „Radio-pure materials and technologies for science and society” (program TEAM), finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Przewidziane do realizacji zadania:
- wsparcie w obsłudze posiadanej w ZDFK specjalistycznej aparatury,
- analiza kształtu impulsów z detektorów promieniowania jonizującego

Wymagania stawiane kandydatom:
- doświadczenie w pracy detektorami promieniowania jonizującego,
- udokumentowane doświadczenie w wielowymiarowej analizie danych.

Zatrudnienie przewidziane jest w formie umowy o pracę na okres 12 miesięcy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu adiunkta UJ.

Zgłoszenia wraz z CV kandydata i listem motywacyjnym prosimy przesłać do 16.04.2018 na adres: grzegorz.zuzel[at]uj.edu.pl.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)”.

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

PDF: Pracownik_pomocniczy_TEAM_GZ